Üldinfo haruteede kohta

Eesti Jaakobitee luuakse Talliinast Iklasse, tee jätkub Ranniku matkaraja kaudu Riiga.

Läti palverändurid on valinud Camino Latvia (Läti Jaakobitee) alguseks Valga. Sellest tingitult avame harutee Eesti Jaakobiteelt Pärnu-Jaagupist Valka. Harutee koosneb 7 päevateekonnast. Detailsem info on järgmises alajaotuses.

Teised Eesti Jaakobitee haruteed on kohaliku tähtsusega ja ühendavad Eesti seitset Jaakobuse nime kandvat kirikut. Nende kohta leiad infot ülejärgmisest alajaotusest.