Taustainfo

Santiago de Compostela on linn Põhja-Hispaanias, kuhu legendi järgi on maetud Jeesuse jünger püha Jaakobus. Linna nimes tähistab Santiago Jaakobust ning Compostela on palverännu tunnistus. Keskaegses Euroopas oli Santiago de Compostela tähtsuselt kolmas palverännu sihtpunkt Jeruusalemma ja Rooma järel.

9. sajandil rändas kuningas Alfonso II Santiago de Compostelasse mööda teed, mida tänapäeval kutsutakse Camino Primitivo, ning lasi Jaakobuse hauale rajada kabeli. Sajand hiljem aga sai kohalikust pühapaigast rahvusvahelise palverännu sihtpunkt. Tekkis infrastruktuur. Palverännutee sümboliks sai kammkarp, mille rändurid pühapaiga lähedalt rannast korjasid ja tõendusmaterjalina koju viisid. Camino de Santiago oli sündinud.

Arvatakse, et palverändureid on sellel teel liikunud vähemal või suuremal hulgal läbi kogu ajaloo. Tänapäevane palveränd sai hoo sisse eelmise sajandi 60. aastatel ja on pidevalt kasvanud. 2017. aastal jõudis kohale üle 300000 palveränduri. Eriti palju on rändureid siis, kui on püha aasta ehk nendel aastatel, kui jaakobipäev – 25. juuli – langeb pühapäevale. Palverändu eristab lihtsalt rändamisest tõsiasi, et sihtkohaks on pühapaik ja kindel reisikava puudub. Teada on teekonna algus- ja lõpppunkt, muu kujuneb jooksvalt. Öeldakse, et “tee varustab” (ingl camino provides). Palverännule minnakse usulistel, kultuurilistel, emotsionaalsetel, matkamise, samuti muudel isikupärastel või isiklikel põhjustel. Tee on kõigile avatud. Kohalikud on palverändurite vastu väga sõbralikud – tegu on väga kiiresti kasvava turismiharuga. Palveränd muutub järjest populaarsemaks, sest see aitab ennast leida, aega maha võtta, ennast proovile panna, on jätkusuutlik nn väikese jalajäljega turismiharu, soodustab enesearengut, pakub kultuurilisi ja/või usulisi elamusi. Põhjusi on rohkemgi.

Santiagosse jõudes antakse palverändurile tunnistus – Compostela. Teekonna läbimist tõendab teeline palveränduri passi (ingl credencial) abil, kuhu kogutakse teekonnal templeid. Lihtsa hostel-tüüpi palveränduri öömaja nimetus on albergue. Palverändurile soovitakse “Head teed!” ehk “Buen Camino!”