Eesti Jaakobitee Sõprade Selts

MTÜ Eesti Jaakobitee Sõprade Selts on asutatud 1. veebruaril 2015.

Seltsi põhikirjas on seatud ühingu eesmärkideks Eesti jaakobitee väljaarendamine, märgistamine ja populariseerimine, palverändurite nõustamine Eestis ja rahvusvaheline koostöö erinevate palverännu organisatsioonidega.

2021. aasta kevadeks oleme jõudnud oma tegevusega sinnamaani, et Eesti jaakobitee marsruut on leitud, läbi käidud ja kaardile kantud. Palverännutee algab Tallinna Toomkirikust ja kulgeb läbi Pärnu Ikla piiripunktini. Oleme koostanud andmebaasi teekonnast, teele jäävatest pühakodadest, majutus- ja toitlustusvõimalustest, samuti muust infrastruktuurist ja vaatamisväärsustest. Eesti Jaakobitee on maastikul märgistatud 2022. aasta suveks.

Tegevused ja traditsioonid

Eesti Jaakobitee loomise kõrval tutvustame eestlastele Camino de Santiago palverändu teistes riikides kodulehe camino.ee kaudu. Trükime ja müüme palveränduri passi, ning vajadusel nõustame Eestist kaugemale suunduvaid palverändureid. Eesti jaakobitee toetuseks haldame käesolevat kodulehte, koostame ja teeme kättesaadavaks palveränduritele vajaliku info neljas keeles. Ees ootab palverännutee tähistatamine maastikul ja suhete arendamine teele jäävate kogukondadega palverändurite toetamiseks teekonnal.

Meie seltsi traditsioonideks on iga-aastane palverändurite teeleõnnistamine Palmipuudepühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus, palverändurite kokkutulekud jaagupipäeva paiku (25. juuli), aastakoosolek küünlapäeva paiku ja kokkusaamine kadripäeva paiku. Korraldame ka pikemaid rännakuid Eestis asuvate Jaakobusele pühendatud kirikute vahel ja Eesti jaakobiteel. Eestis kannab Jaakobuse nime seitse kirikut: Viimsi Püha Jaakobi, Pärnu-Jakobi, Püha Jakobi Saaremaal, Tapa Jakobi, Roosa Jakobi, Viru-Jaakobi ja Võnnu Jakobi.

Meie tegevuste kohta saad jooksvat infot facebooki gruppidest “Eesti Jaakobitee palverändurid” ja “Eestlased palverändurid Camino de Santiago radadel” ning kodulehelt camino.ee. Rahvusvahelistele palveränduritele on Eesti palverännutee jaoks loodud facebooki grupp “Camino Estonia” ning kogu Baltikumi hõlmav “CaminoBaltic Talks“.

Eesti Jaakobitee Sõprade Selts on avatud organisatsioon. Soovi korral võite meiega ühineda.