Üldinfo: VALGA tee ja haruteed

Eesti Jaakobitee esimene haru kulgeb Talliinast Iklasse, kust tee jätkub Ranniku matkaraja kaudu Riiga.

Läti palverändurid on valinud Camino Latvia (Läti Jaakobitee) alguseks Valga. Sellest tingitult on avatud Eesti Jaakobiteel teine haru Pärnu-Jaagupist Valka.

Valga tee koosneb seitsmest päevateekonnast. Detailsem info on järgmises alajaotuses.

Muud Eesti Jaakobitee haruteed on kohaliku tähtsusega ja ühendavad Eesti seitset Jaakobuse nime kandvat kirikut. Nende kohta leiad infot ülejärgmisest alajaotusest.

Camino Latvia esimese viida juures Valkas